onsdag 14. september 2016

Kurs med Christian og Mette Larsen fra Danmark

Fredag 23. september - velkomst milonga på Doktorhuset, Skien fra 20.00 - 23.00


Lørdag 24. september
på Dag Bondeheim i Skien

Christian og Mette har tidligere undervist i Ålborg tangoklubb, og nå satser på å undervise i milonga (dansen) på frivillig basis. Kurset vil være som en “open Class” hvor det blir mer og mer avansert. Deltakerene bestemmer selv hvor langt de vil gå, eller om de vil stoppe og øve på det de har allerede lært, hjulpet av instruktørene. Workshop 1 -10.30 - 12.00
Workshop 2 -12.30 - 14.00
Pause/ kafe besøk
Workshop 3 - 15.30 - 17.30 med fruktpause i midten
Pause/ middag
Festmilonga fra 20.00 - 24.00 inngang kr.100/150

Workshop pakke - kr.150,- uansett hvor mange du er med på. Påmelding til grenlandtango@gmail.com   til og med fredag 23.september.

Grenland Tangoklubb har vært et samlingspunkt for danseglade fra 1998.

Tango er en sosial dans. I Grenland har vi et hyggelig miljø med en god blanding av nybegynnere og veteraner. Vi samles hver søndag til uformell dans og sosialt samvær.